Câu lạc bộ bóng đá thành phố Hull – Tiếp quản những chú hổ – Hoàn tất thỏa thuận! Chủ sở hữu mới chuyển đến!